Tăng cường đối ngoại nhân dân

02/05/2019 - 08:03

 - Đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện và đồng bộ. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân đã chủ động, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước. Những kết quả đó không chỉ góp phần giữ vững ổn định trật tự tuyến biên giới hòa bình và hữu nghị, mà còn tăng cường vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

A A

Ngày 6-7-2011, Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 04-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Để triển khai hiệu quả chỉ thị của Trung ương, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư trong hệ thống mặt trận đạt hiệu quả cao nhất.

Vĩnh Hội Đông là xã biên giới của huyện An Phú, có đường biên giới dài khoảng 7km giáp xã Pung Xăng (huyện Borei Cholsa, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia). Diện tích đất nông nghiệp của xã 511ha, với dân số 14.162 người (3.353 hộ), mật độ dân số đông… nên nhu cầu người dân qua lại biên giới làm ăn rất lớn. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác đối ngoại nhân dân nên chính quyền 2 bên đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần củng cố mối đoàn kết hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xã Vĩnh Hội Đông có 4 cột mốc số 260, 261, 262, 263. Nhờ làm tốt công tác đối ngoại nhân dân và sự hỗ trợ của các cấp, đến nay đã định vị xây dựng hoàn chỉnh 4 mốc chính và 4 mốc phụ. Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Hội Đông Trương Văn Hăng cho biết: công tác triển khai phân giới, cắm mốc biên giới ở xã diễn ra rất thuận lợi. Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động nên chính quyền và người dân 2 bên biên giới đều thông suốt chủ trương, đồng thuận với kết quả phân giới, cắm mốc.

Tăng cường đối ngoại nhân dân góp phần giữ vững ổn định tuyến biên giới. Ảnh: H.HUYNH

Mặt trận và các tổ chức thành viên còn phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông vận động nhân dân thực hiện quy chế biên giới và tổ chức các đoàn giao lưu thăm hỏi lẫn nhau để tăng sự hiểu biết, thắt chặt mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Năm 2013, xã có trên 20 vụ người dân sang Campuchia đánh bắt thủy sản bằng xung điện bị phía bạn phạt (mỗi vụ phạt 40 - 50 triệu đồng và bị bắt giữ người, tịch thu phương tiện). Nhờ thường xuyên tổ chức họp định kỳ hàng tháng nên xã kịp thời phối hợp phía Campuchia xử lý các trường hợp vi phạm trong đánh bắt thủy sản, tiếp nhận về địa phương để giáo dục, cho cam kết không tái phạm… nên trong năm 2014 chỉ xảy ra 4 vụ. Cũng trong năm 2014, Mặt trận xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tiến hành phân loại các trường hợp thường sang Campuchia đánh bắt thủy sản bằng xung điện để đối thoại, tìm hiểu hoàn cảnh và có 25 người được đề xuất cho vay vốn để chuyển đổi ngành nghề.

Qua làm tốt công tác tuyên truyền nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên, hạn chế vi phạm, đồng thời đề cao cảnh giác các loại tội phạm, phòng chống mua bán người, buôn lậu và các hành vi xâm nhập trái phép qua biên giới. Năm 2017, giải quyết ổn thỏa 2 trường hợp người dân Việt Nam sang Campuchia đánh bắt thủy sản và 2 vụ tranh chấp dân sự giữa người dân 2 bên. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đơn vị kết nghĩa của Campuchia nhân dịp lễ, Tết và cuộc họp định kỳ… 

Đảng ta khẳng định, nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại nhân dân là nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia; củng cố quan hệ hữu nghị và nâng cao vị thế trên trường quốc tế của Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 06-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế… Những thành tựu đạt được trong hoạt động đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững ổn định tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, mà còn tăng cường vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH