Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước

03/05/2021 - 05:43

 - Để việc tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp các cơ quan báo chí, truyền hình, Cổng thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh... xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thực hiện tin, bài tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền về những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu, biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước…

A A

Song song đó, tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan (băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích…); tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo…). Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giới thiệu gương điển hình, những cách làm hay để nhân rộng trong quần chúng tăng hiệu quả lao động, sản xuất… Qua đó, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội các cấp.

P.V