Tăng cường vai trò, trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

14/05/2020 - 04:51

 - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa chỉ đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

A A

Phóng viên tiếp công dân nghe trình bày sự việc

Cụ thể, các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước về công tác tiếp công dân, đồng thời thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất và tổ chức kiểm tra việc thực hiện; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như ý kiến, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, các vụ việc của cơ quan Trung ương, của tỉnh chuyển về.

Đặc biệt, thủ trưởng các sở, ngành, các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, tiếp công dân tại cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm, ngăn chặn, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo kéo dài khi vừa mới phát sinh.

Khi có công dân của địa phương nào tham gia khiếu kiện đông người tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, các cơ quan của Đảng và nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Thanh tra tỉnh, các cơ quan chức năng tỉnh để tổ chức tiếp công dân, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết, không để diễn ra tình trạng công dân tụ tập, khiếu kiện đông người, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ, Tết.

Thông qua Thanh tra tỉnh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh An Giang về tình hình phát sinh những vụ việc có dấu hiệu phức tạp để biết, chỉ đạo thực hiện các biện pháp. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, kiểm tra việc khiếu nại kéo dài, chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục, tìm biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc, hạn chế tối đa việc khiếu nại, tố cáo đến tỉnh, các cơ quan của Trung ương.

Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cá nhân gây khó khăn, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Ban Tiếp công dân tỉnh cho biết, công tác tiếp công dân trên địa bàn luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang quan tâm, xác định đây là công tác quan trọng, có tính chất chi phối quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã chỉ đạo sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tiếp công dân bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp 8.620 lượt công dân, tăng 5% so năm 2918, với 416 lượt người. Về tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh tiếp nhận 2.041 đơn thư, giảm 15% so cùng kỳ, với 355 đơn thư, trong đó số đơn không thuộc thẩm quyền đến 1785 đơn thư. Trong 256 đơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh An Giang, giám đốc sở, ngành, cấp huyện, thị xã, thành phố được phân loại, tổ chức xem xét, giải quyết.

Trong đó, thông qua giải thích, thuyết phục đã có 33 đương sự rút đơn; số giải quyết đạt tỷ lệ 85%; đã khôi phục quyền lợi cho công dân 875 triệu đồng, bán 3 nền tái định cư theo quy định. Tất cả số vụ việc thuộc thẩm quyền đang tiếp tục xem xét, giải quyết.

Đặc biệt, UBND tỉnh An Giang đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Chánh Thanh tra tỉnh thành lập Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác của UBND tỉnh; ngành chức năng đã nâng cấp công tác tiếp công dân, tổ chức 64 lớp tập huấn phổ biến pháp luật với gần 2.800 lượt người tham dự.

Ngày 14-4 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ban hành Công văn số 373/UBND-TD về việc tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cùng ngày ra Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh An Giang.

Quy chế tiếp công dân có 4 chương, 15 điều, quy định quyền và nghĩa vụ của công dân; trách nhiệm của người tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý bước đầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; những trường hợp được từ chối tiếp công dân; việc phối hợp tham gia tiếp công dân cùng vấn đề liên quan. Đây là nền tảng góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến các bộ, ngành chức năng của Trung ương và các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tranh chấp đã có hiệu lực pháp luật.

Tại Văn bản số 373/UBND-TD ngày 14-4, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm nắm tình hình, dự báo diễn biến các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn mình, đặc biệt có khả năng tổ chức đoàn đông người đến Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và cơ quan cấp tỉnh trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các địa phương cần có biện pháp, phương án phối hợp giải quyết thỏa đáng, không để khiếu nại đông người, phát sinh điểm nóng.

Bài, ảnh: N.R