Tặng quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)

12/07/2019 - 07:52

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn việc tặng quà đối với thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947_ 27-7-2019).

A A

Theo đó, quà tặng (của tỉnh) bằng tiền mặt theo 4 mức: 500.000, 600.000, 800.000 và 1.000.000 đồng. Đối tượng được tặng quà, gồm: người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động), thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất ưu đãi hàng tháng (liệt sĩ, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), người đảm nhận việc thờ cúng (mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, liệt sĩ)… Đồng thời, các đối tượng thuộc diện tặng quà của Chủ tịch nước vẫn được hưởng theo quy định.   

HỮU HUYNH