Tập huấn kiến thức hội nhập quốc tế cho thanh niên

08/11/2019 - 08:37

 - Tỉnh đoàn phối hợp Huyện đoàn Châu Thành vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam năm 2019, với sự tham gia của 150 đoàn viên, thanh niên, học sinh trong huyện.

A A

Tại lớp tập huấn, các em được bồi dưỡng Anh văn giao tiếp, các kiến thức cơ bản trong hội nhập quốc tế của Việt Nam năm 2019. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên ngày càng tự tin, phát huy tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện và nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên trong giai đoạn mới.

TRÚC PHA