Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

27/10/2020 - 15:02

 - Tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; lãnh đạo các sở, ngành, ban Đảng tỉnh và gần 260 đại biểu trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự.

A A

Các đại biểu được quán triệt 8 chuyên đề có liên quan đến 2 luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, hội nghị tập huấn nhằm giúp đại biểu nghiên cứu thống nhất những nội dung cơ bản và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; làm cơ sở pháp lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV, DBĐV. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm quản lý nhà nước về DQTV, DBĐV của các cấp, ngành.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH