Tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác trong hoạt động tín dụng chính sách

25/09/2023 - 11:01

 - Sáng 25/9, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp tỉnh năm 2023.

Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội là cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp tỉnh năm 2023

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, được hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện; triển khai một số nội dung về rà soát, xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú theo Văn bản 7399/HD-NHCS ngày 12/9/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn công tác rà soát, xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú và trao đổi, trả lời các ý kiến, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Chiều cùng ngày, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội là Chủ tịch UBND cấp xã – thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, với các nội dung: Giải pháp phát huy vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; một số nội dung về rà soát, xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú theo Văn bản 7399/HD-NHCS, ngày 12/9/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn công tác rà soát, xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trúvà trao đổi, trả lời các ý kiến, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…

TRUNG HIẾU