Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) cho báo chí

16/04/2021 - 16:05

Sáng 16-4, tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 200 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí phía Nam tham dự lớp tập huấn về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì buổi tập huấn.

A A

Tại đây, TS. Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử (Quốc hội) hướng dẫn các quy định về bầu cử; TS. Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bẩu cử. Theo đó, báo chí cần tập trung tuyên truyền tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và trách nhiệm của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử và tiến hành bầu cử, nhất là tuyên truyền, cổ động cho ngày cử tri đi bầu cử (ngày 23-5); tuyên truyền về kết quả bầu cử; tổng kết công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Trong nội dung tuyên truyền cần tuyên truyền khách quan, chân thực và đa dạng các nội dung của cuộc bầu cử; không nên giật tít câu view những vấn đề phiến diện, không đúng trọng tâm. Tuyên truyền quá trình vận động tranh cử của các ứng cử viên phải khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân…

GIA KHÁNH