Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm cuộc bầu cử thực hiện đúng luật

09/03/2021 - 06:26

 - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh vừa có chỉ đạo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

Theo đó, yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt tinh thần lãnh, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy đối với cuộc bầu cử. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ngay các nội dung công việc, bảo đảm ngay từ đầu những nội dung công việc liên quan đến cuộc bầu cử được thực hiện đúng luật. Đặc biệt, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử. Qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, để mọi người dân tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia bầu cử, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

HẠNH CHÂU