Tập trung thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước

17/09/2019 - 07:21

 - Từ đầu năm đến nay, công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, với nhiều khoản thu đạt, vượt kế hoạch được giao và tăng trưởng so cùng kỳ. Tuy nhiên, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, từ nay đến cuối năm, ngành thuế tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý thu, tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế…

A A

Theo Cục Thuế tỉnh, được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và sự chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế, công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt kết quả đáng ghi nhận, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, từ nay đến cuối năm, ngành thuế tỉnh tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích cụ thể các nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực. Ngoài ra, phân tích xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả.

Ngành thuế làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các loại thuế mới và các thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đối với người nộp thuế. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người nộp thuế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện các chính sách, pháp luật thuế, góp phần duy trì và mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý thuế, quản lý nợ thuế...

Nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền thuế nợ không vượt quá 5% trên tổng thu NSNN, Cục Thuế tỉnh tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên rà soát, phân loại nợ, áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gian lận thuế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách các địa phương và các ban, ngành chức năng khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, nhằm bù đắp các khoản hụt thu, đảm bảo hoàn thành dự toán thu NSNN.

Ngành thuế tỉnh tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý tốt nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng. Bên cạnh đó, chủ động dự báo, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Bài, ảnh: KHÁNH MY