Thị trấn Mỹ Luông: Đô thị văn minh, dấu ấn 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội

06/03/2020 - 04:59

 - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ thị trấn Mỹ Luông (Chợ Mới, An Giang) đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Bộ mặt đô thị từng bước được hình thành, khởi sắc, xứng tầm là trung tâm kinh tế thứ 2 của huyện Chợ Mới.

A A

Từ sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ thị trấn trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo, cải cách hành chính, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và vận động quần chúng… đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương, góp phần đưa bộ mặt đô thị của thị trấn Mỹ Luông ngày càng khởi sắc.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành hơn về lý luận chính trị và chuyên môn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ Luông Đoàn Thanh Lộc cho biết: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Nhờ đó, kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp-thương mại, dịch vụ-xây dựng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

GRDP bình quân đầu người tăng lên từng năm, đến cuối năm 2020 ước đạt 69 triệu đồng/người/năm, tăng 4 lần so đầu nhiệm kỳ, cao hơn bình quân của huyện 14 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/người/năm, tăng gần 3,5 lần so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ Luông Đoàn Thanh Lộc đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng áp dụng khoa học - kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng. Hệ số sử dụng đất lên 3,5 vòng/năm, chuyển dịch 223ha từ đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng rau màu và vườn cây ăn trái chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao. Các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng được nạo vét, đầu tư nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất 3 vụ.

Thị trấn Mỹ Luông ngày nay có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh. Ông Lộc cho biết: “Phát huy lợi thế, tiềm năng là địa bàn trung tâm của huyện, Đảng ủy xác định thương mại, dịch vụ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. 5 năm qua, tập trung nâng cấp sửa chữa, mở rộng trung tâm thương mại và các chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương mua bán, trao đổi hàng hóa, thu hút 3.715 hộ, doanh nghiệp kinh doanh, giải quyết việc làm trên 1.100 lao động.

Đặc biệt, có nhiều chuỗi cửa hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ lớn được đầu tư. Thương mại phát triển nhiều loại hình, nhiều thành phần kinh tế tham gia. Tính đến cuối năm 2019, thị trấn Mỹ Luông thu hút nhà đầu tư đến địa bàn tăng gấp 3 lần so đầu nhiệm kỳ, giải quyết việc làm trên 3.100 lao động.

Hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng có mức tăng trưởng khá qua từng năm. Hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp; giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và vệ sinh môi trường mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng”.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì tăng trưởng cao và ổn định, nhiều cơ sở mới đi vào hoạt động như: sản xuất giày da, các đại lý sắt thép, vật liệu xây dựng, hàn tiện cơ khí, xây dựng dân dụng… gấp 2 lần so đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, làng nghề mộc truyền thống phát triển rất mạnh về số lượng và quy mô, với 825 cơ sở sản xuất, đã thành lập Hợp tác xã mộc thị trấn Mỹ Luông.

Các công trình xây dựng cơ bản phục vụ kinh doanh, mua bán, sản xuất nông nghiệp, sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, kiến thiết thị chính, cải tạo cảnh quan môi trường. Nhiều tuyến đường giao thông nội ô được thực hiện với kinh phí trên 121 tỷ đồng, từ nguồn vốn của nhà nước và nhân dân đóng góp, tạo bộ mặt thị trấn khang trang hơn, góp phần phát triển KT-XH…

Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng phủ đều toàn thị trấn với tổng chiều dài trên 24,5km (tăng 3,3km so năm 2015), tỷ lệ hộ sử dụng điện 99%. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát huy, với 3.773 hộ được công nhận đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” (đạt 95,06%), 6/6 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 10 năm liền.

Mỹ Luông huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 5 năm qua, nhân dân đóng góp trên 80 tỷ đồng hình thành nhiều tuyến đường huyết mạch, xã hội - từ thiện... góp phần giảm nghèo bền vững và hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng đô thị văn minh.

Ông Lộc cho biết: “Đảng ủy luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ. Sâu sát cơ sở, nắm dư luận trong quá trình điều hành, lãnh đạo, từ đó đưa ra các biện pháp phát triển KT-XH hợp lý, hiệu quả”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Mỹ Luông tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển KT-XH nhanh và bền vững; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu kinh tế “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp”; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương gắn với nhân rộng các mô hình, điển hình, nhân tố mới để đưa Mỹ Luông trong nhiệm kỳ 2020-2025 phát triển cao hơn. Xây dựng thị trấn Mỹ Luông xứng tầm “Văn minh đô thị” là động lực, trung tâm thương mại dịch vụ đầu mối giao thương quan trọng của huyện Chợ Mới.

HẠNH CHÂU