Thoại Sơn quy định tạm thời về quản lý người dân đi, đến các tỉnh, thành đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19

18/10/2021 - 10:12

 - Ngày 18-10, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đã ban hành Công văn 1079/UBND-VX về việc quy định tạm thời về quản lý người dân đi, đến các tỉnh, thành phố đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

A A

Thoại Sơn đã dừng chốt kiểm soát dịch bệnh tại thị trấn Phú Hòa

UBND huyện Thoại Sơn thống nhất chủ trương tạo điều kiện cho các công dân từ các địa phương khác đến huyện Thoại Sơn, nhưng bị kẹt lại huyện do cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được phép trở về nơi cư trú; các công dân trong huyện được phép ra ngoài huyện, tỉnh và các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đến huyện Thoại Sơn.

Cụ thể:

- Công dân từ các địa phương khác đến huyện Thoại Sơn, nhưng bị kẹt lại huyện do ảnh hưởng dịch bệnh và thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước và công dân đang làm việc tại huyện Thoại Sơn có nguyện vọng ra ngoài huyện, tỉnh với mục đích công vụ, kinh doanh, học tập, điều trị bệnh, trở về gia đình, các công việc đột xuất khác và quay trở về huyện Thoại Sơn sau khi hoàn tất công việc.

- Doanh nghiệp, công dân từ các tỉnh, thành phố đến huyện Thoại Sơn (theo thư mời, kế hoạch công tác, người được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến huyện Thoại Sơn).

Điều kiện di chuyển áp dụng chung, người điều khiển phương tiện và người đi cùng (nếu có) phải đảm bảo cam kết và đáp ứng các yêu cầu: có đơn đăng ký di chuyển (theo mẫu) gửi cơ quan có thẩm quyền được quy định.

Bên cạnh đó, cần thực hiện thông điệp "5K"; có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 24 giờ hoặc xét nghiệm RT-PCR có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu), các giấy tờ chứng minh mục đích di chuyển.

Hiện tại, nhằm tạo điều kiện cho người dân thuộc vùng an toàn lân cận lưu thông vào địa bàn, huyện Thoại Sơn đã dừng hoạt động 2 chốt kiểm soát tại thị trấn Phú Hòa (giáp ranh TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn), chốt kiểm soát Tân Tuyến (giáp ranh huyện Thoại Sơn và Tri Tôn).

TRÚC PHA