Thoại Sơn quyết tâm đưa Nghị quyết Trung ương 7 về “Tam nông” đi vào cuộc sống

16/07/2018 - 07:22

 - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết TW 7 về “Tam nông”), Huyện ủy Thoại Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa và triển khai sâu rộng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Nghị quyết TW 7 đi vào cuộc sống cả về ý nghĩa và chiều sâu.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 7 về “Tam nông” luôn được huyện chú trọng, quan tâm 1 cách toàn diện. Các cấp ủy Đảng đã tổ chức 20 lớp triển khai Nghị quyết hội nghị lần 7, Ban Chấp hành TW Đảng (khóa X), các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên quán triệt, thực hiện. Để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã có nhiều cuộc vận động, nhiều chương trình, phong trào sôi nổi, thiết thực, góp phần tích cực trong đầu tư, xây dựng và phát triển nông thôn mới (NTM). Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với những hình thức đa dạng, phong phú đã tuyên truyền nội dung, tinh thần nghị quyết toàn diện, sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, với 4.560 lượt người dân tham dự.

Tặng quà học sinh nghèo

Xác định xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu, huyện Thoại Sơn đã xây dựng nghị quyết, chương trình cụ thể. Đồng thời, thành lập Ban  Chỉ đạo xây dựng NTM, với kế hoạch, lộ trình, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện. Thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng NTM ở các địa phương. Nhiều xã trong huyện đã làm khá tốt công tác huy động nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực Nhân dân để đầu tư, xây dựng NTM như: tự nguyện hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công lao động để xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... góp phần hoàn thành 1 số tiêu chí NTM. Điển hình là việc vận động xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. Hiện, Thoại Sơn đã thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài (KH, KT), đề ra kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể với từng địa phương nhằm cấp phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Mục tiêu cuối năm 2019, tất cả xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thành lập Quỹ KH, KT. Với những nguồn học bổng như: Quỹ KH, KT Trường THCS Định Mỹ, Quỹ KH, KT thị trấn Núi Sập, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại, huyện Thoại Sơn đã “Chấp cánh ước mơ” cho rất nhiều học sinh nghèo, góp phần ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học vì nghèo.

Về giao thông nông thôn, đến nay, toàn huyện có 831,99 km đường giao thông nông thôn, với 140km đường điện chiếu sáng giao thông nông thôn và hàng trăm cầu nông thôn. Đặc biệt, tuyến Tỉnh lộ 943 đi qua địa bàn huyện được đầu tư xây dựng mới cầu, đường và đưa vào sử dụng. Đến nay, 100% số xã có đường ô tô đến trụ sở UBND, đường trục ấp được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương của bà con Nhân dân. Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xóa đói giảm nghèo, huyện tập trung nhiều nguồn lực. Từ năm 2008 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tiếp nhận tiền và hiện vật trên 124 tỷ 430 triệu đồng, cất mới 2.766 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1.158 căn nhà. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện liên tục giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 7,73%, đến năm 2017 còn 4,44%.

Đó là những kết quả thiết thực, minh chứng cho quyết tâm đưa Nghị quyết TW 7 về “Tam nông”, đi vào cuộc sống của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN