Thông báo đường dây nóng phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh An Giang

03/12/2021 - 13:39

 - Thường trực HĐND tỉnh An Giang thông báo, trong quá trình diễn ra kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), cử tri có phản ánh, kiến nghị hoặc trình bày nguyện vọng đối với kỳ họp, đề nghị liên lạc vào số máy điện thoại: (0296) 3.852.289.

A A

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến, từ ngày 7 đến 8-12. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh An Giang tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số vấn đề khác có liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

GIA KHÁNH