Thúc đẩy quảng bá thương hiệu, xuất khẩu hàng hóa chủ lực của An Giang ra thế giới

23/08/2019 - 07:51

 - Hơn 100 cơ sở, doanh nghiệp vừa tham gia lớp tập huấn "Thúc đẩy quảng bá thương hiệu, xuất khẩu hàng hóa chủ lực của tỉnh An Giang ra thế giới thông qua sàn thương mại điện tử Alibaba.com", do Sở Công thương phối hợp Công ty Cổ phần Fado Việt Nam tổ chức.

A A

Lớp tập huấn cung cấp những kiến thức về ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh; giới thiệu dự án Alibaba; thông tin về logistics và thủ tục hải quan trong xuất khẩu hàng hóa; thông tin hiện trạng các doanh nghiệp An Giang đã tham gia trên sàn thương mại điện tử...

H.C