Thực hiện đồng bộ giải pháp cải cách hành chính đạt hiệu quả

28/11/2022 - 07:12

 - Từ đầu năm đến nay, với sự quyết tâm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC). Đồng thời, giải quyết khó khăn, hạn chế, góp phần xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

A A

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, An Giang luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, các chỉ đạo của Bộ Nội vụ để thực hiện đồng bộ CCHC đạt hiệu quả và đúng pháp luật. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức nâng lên.

Đặc biệt là giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các cấp được thực hiện tốt, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp (DN). Các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác CCHC của UBND tỉnh đã được các sở, ngành, địa phương kịp thời triển khai và tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ CCHC được nâng cấp thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tăng hiệu quả công việc. Ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời các công việc, thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, DN.

Thực hiện tốt cải cách hành chính tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Công tác kiểm tra CCHC từ cấp tỉnh đến cơ sở được thực hiện thường xuyên. Qua đó, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực thi các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được, chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, hành chính.

Kết quả đó trước hết nhờ các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; các nội dung về công bố, công khai TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để người dân và DN biết, tiếp cận, sử dụng

Bên cạnh, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Facebook (Sở Nội vụ), Zalo (CCHC tỉnh An Giang), các cơ quan báo chí... góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm, tìm hiểu thông tin.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra CCHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. Thực hiện đúng quy định về công bố, công khai TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Duy trì thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC. Tăng cường cải cách, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, cải cách chế độ công vụ.

Đặc biệt, tỉnh quan tâm xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tính đến ngày 18/8/2022, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cung cấp 2.069 dịch vụ hành chính công (toàn bộ số lượng TTHC của tỉnh). Trong đó: 516 dịch vụ công mức độ 3; 933 dịch vụ công mức 4; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn 98%.

Đến nay, tỉnh đã đồng bộ, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia hơn 1.200 dịch vụ. Kết nối, liên thông nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) với trục liên thông quốc gia (NDXP). Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với 6.517 thành viên...

Tỉnh xác định, để thực hiện tốt mục tiêu CCHC phải lấy người dân làm trung tâm phục vụ, phải xuất phát từ ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân; lấy sự hài lòng của người dân, DN là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, sự hiệu quả của công cuộc CCHC đạt được. Tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xác định chỉ số CCHC năm 2022; chỉ số hài lòng năm 2022 cấp sở, UBND cấp huyện theo đề án của UBND tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022. Thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC không còn phù hợp theo các quy định mới. Tiếp tục theo dõi, cập nhật, niêm yết công khai các quy định, TTHC đầy đủ, kịp thời tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận “một cửa” các cấp...

HẠNH CHÂU  

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới