Thường trực HĐND tỉnh: Tạm hoãn thời gian giám sát để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08/04/2020 - 05:06

 - Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh An Giang thống nhất tạm hoãn hoạt động khảo sát, giám sát trước kỳ họp giữa năm 2020.

A A

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh có Kế hoạch số 05 về việc khảo sát, giám sát trước kỳ họp các đơn vị, gồm: UBND TX. Tân Châu, huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ ngày 14 đến 17-4-2020.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị khảo sát, giám sát vẫn thực hiện việc gửi báo cáo cho Đoàn giám sát về Thường trực HĐND tỉnh. Đoàn sẽ thông báo cụ thể thời gian giám sát sau.

T.T