Thường trực HĐND tỉnh thành lập đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 2020

17/09/2020 - 15:34

 - Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch và quyết định thành lập đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 2020.

A A

Theo đó, từ ngày 1 đến 7-10, đoàn giám sát (do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết làm trưởng đoàn) tiến hành làm việc với UBND huyện Tịnh Biên, Phú Tân, TP. Long Xuyên; Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung khảo sát, giám sát tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh.

Công tác khảo sát, giám sát nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 của các sở, ngành và địa phương; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh An Giang. Qua đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, nhằm kịp thời kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

GIA MINH