Thường trực Tỉnh ủy An Giang làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

09/06/2021 - 14:33

 - Sáng 9-6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chủ trì buổi làm việc.

A A

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu gợi ý thảo luận

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu thảo luận

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

6 tháng đầu năm 2021, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và các địa phương về công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)…, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Ngoài ra, thực hiện hiệu quả các công tác chăm lo đời sống nhân dân, đoàn viên, hội viên; triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; công tác giám sát và phản biện xã hội được quan tâm thực hiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh đã nỗ lực đạt được trong những năm qua. Qua đó đề nghị, thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Đồng thời, tham mưu văn bản chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp (nhiệm kỳ 2022 – 2027) và Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp (nhiệm kỳ 2022 – 2027). Ngoài ra, chuẩn bị chu đáo nội dung sơ kết, tổng kết các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và nhân dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 24-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là tình hình sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU