Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thi hành án dân sự

16/06/2023 - 10:39

 - Được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang, theo phương châm hướng về cơ sở, nên các mặt công tác đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả theo tiến độ đề ra.

Cụ thể, từ ngày 1/10/ đến 31/5, tổng số bản án, quyết định đã nhận là 7.426 việc. Riêng số việc giải quyết lên đến 15.291 việc, trong đó cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng 7.076 việc), thì số mới là 8.215 việc, tăng 1.074 việc so cùng kỳ 2022. Đặc biệt, cùng thời gian trên, số việc phải thi hành cũng vượt con số 15.000 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 9.942 việc, chiếm 65,66%... Đặc biệt, số việc thi hành xong là 6.115 việc, tăng 819 việc so cùng kỳ năm 2022.

Về tiền, tổng số vụ giải quyết của ngành THADS là hơn 4.760 tỷ đồng, trong đó số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là hơn 3.186 tỷ đồng; số thụ lý mới là hơn 1.573 tỷ đồng, tăng 562,2 tỷ đồng (tăng 56,21%) so cùng kỳ 2022.

Theo đó, tổng số vụ phải thi hành ánh (THA) là hơn 4.433 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện THA là hơn 1.543 tỷ đồng, chiếm 34,81% trong số phải thi hành; số chưa có điều kiện là hơn 2.890 tỷ đồng; số thi hành xong là hơn 465 tỷ đồng…

Song song đó, ngành cũng thông tin rõ kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế; các việc THA thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang Lâm Phước Nghĩa cho biết, ngành đã triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 theo Công văn 1136/TCTHADS-NV1, ngày 14/4/2023 của Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp và Kế hoạch 614/KH-CTHADS, ngày 20/4/2023 của Cục THADS tỉnh An Giang đến các đơn vị trực thuộc. Cục đã thành lập 3 đoàn công tác, do Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 4 Chi cục THADS theo kế hoạch đề ra.

Đối với công tác hướng dẫn nghiệp vụ, Cục THADS tỉnh An Giang đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ hệ thống THADS và quy trình tổ chức THA (kèm theo Quyết định 824 và 273/QĐ-TCTHADS). Những vụ việc trước khi xin ý kiến nghiệp vụ phải tiến hành họp Hội đồng Chấp hành viên, họp liên ngành; đối với những vụ việc phức tạp thì phải báo cáo Ban chỉ đạo THADS… Như vậy, từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023, số lượng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ do các Chi cục THADS trực thuộc là 25 văn bản, gồm: Châu Thành 1, TP. Châu Đốc 4, TP. Long Xuyên 1, Chợ Mới 8, Châu Phú 7, Phú Tân 2 và TX. Tân Châu 2.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị, ngành đã tiếp 93 lượt (không kể số công dân đến đề nghị tổ chức THA), trong đó ở Cục THADS  tỉnh An Giang là 5 lượt, huyện, thị phố 88 lượt; lãnh đạo tiếp 60 lượt, cán bộ tiếp 33 lượt.

Nhờ chấp hành tốt việc quy định thủ trưởng đơn vị THADS tiếp công dân đột xuất, tiếp theo định kỳ hàng tháng, nên đã giải quyết đơn khiếu nại của người dân kịp thời, dứt điểm các vụ việc tố cáo phát sinh, giảm lượng đơn khiếu nại vượt cấp, hạn chế đến mức thấp nhất việc gây bức xúc cho dân. Đơn cử, đến thời điểm cuối tháng 5/2023, có 317 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ảnh kiến nghị, ngành đã cơ bản giải quyết dứt điểm.

Về nghiệp vụ, giải pháp chủ yếu trong tháng 6, ngành THADS tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ công tác năm 2023; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo chỉ đạo của Tổng cục; tiến hành kiểm tra các chi cục trực thuộc thực hiện theo Kế hoạch 614/KHTHADS, ngày 20/04/2023 của cục.

 Đồng thời, lãnh đạo cục còn tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy công tác tổ chức THADS toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, luôn bám sát địa bàn phụ trách, trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo đối với những việc khó khăn phức tạp khi chi cục thỉnh thị ý kiến; tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chánh, tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất, tăng cường và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan THADS.

Cũng trong thời gian này, ngành còn tăng cường công tác phối hợp các cơ quan hữu quan thực thi nhiệm vụ; tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là trực tiếp đối thoại với người khiếu nại, tố cáo.

Qua đó, ngành cũng sơ kết phong trào thi đua cao điểm đợt 1, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với ban lãnh đạo cục theo Quyết định 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị và đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, hành chính; công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS.

TH.V