Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

01/12/2021 - 15:23

 - Sáng 1-12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến, triển khai thực hiện Kết luận 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tích các bộ, ban, ngành và các địa phương đã đạt được trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH). Qua đó, yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của nhà nước về PCCC & CNCH. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác PCCC & CNCH; tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc triển khai tổ chức thực hiện. Ngoài ra, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC & CNCH.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ Bộ Công an nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm việc kết nối đồng bộ với các ngành, địa phương và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường mở rộng, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC & CNCH. Cùng với đó, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

L.H