Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý

07/06/2019 - 07:28

 - Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn về công tác trợ giúp pháp lý (TGPL); nâng cao nhận thức của người thực hiện TGPL và người tiến hành tố tụng phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng; tăng cường mối liên hệ, phối hợp và trao đổi thông tin giữa cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL… là những mục đích, yêu cầu được Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh xây dựng trong năm 2019.

A A

Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác phối hợp

Có thể thấy, hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của trợ giúp viên pháp lý trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật; giúp người được TGPL bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Đồng thời, góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước nói chung cũng như tỉnh ta nói riêng. Những năm qua, thông qua hoạt động nghề nghiệp của Trung tâm TGPL An Giang, trợ giúp viên pháp lý, luật sư, cộng tác viên giúp cho cộng đồng xã hội nhận thức rõ hơn về vai trò của pháp luật trong đời sống, thấy được tầm quan trọng của hoạt động TGPL trong đời sống pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh, giúp các chủ thể pháp luật hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.  

Năm 2018, Hội đồng phối hợp liên ngành đã triển khai thực hiện tốt, kịp thời và có hiệu quả các nội dung đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương; quan tâm chỉ đạo sâu sát, có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tổ chức kiểm tra công tác phối hợp liên ngành TGPL trong hoạt động tố tụng và thông qua các cuộc kiểm tra đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng. Hội đồng phối hợp liên ngành đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nhằm nâng cao chất lượng phối hợp, đề cao trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Theo đó, Trung tâm TGPL nhà nước đã cung cấp trên 9.000 tờ gấp pháp luật trong các đợt tư vấn lưu động; bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ phụ nữ TGPL ở cơ sở và các địa phương trong tỉnh; cung cấp danh sách, địa chỉ của Trung tâm TGPL và các chi nhánh TGPL, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên TGPL. Bên cạnh đó, trang bị thêm và mới bảng thông tin về TGPL tại trại giam, nhà tạm giữ, trụ sở các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh theo nội dung luật TGPL năm 2017 có hiệu lực 1-1-2018…

Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng việc đặt bảng thông tin về TGPL, thực hiện đúng quy định niêm yết bảng thông tin về TGPL tại phòng trực ban tiếp công dân, trước phòng thăm tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, yêu cầu TGPL. Song song đó, còn thực hiện tốt việc đăng ký tham gia tố tụng, cung cấp kết luận điều tra cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng và đã cấp 11 giấy đăng ký bào chữa, bảo vệ cho luật sư cộng tác viên trung tâm và trợ giúp viên theo yêu cầu của người bị tạm giữ, tạm giam đã được trung tâm TGPL nhà nước cử tham gia tố tụng. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh niêm yết bảng thông tin, hộp tin TGPL ở nơi thuận tiện nhất để công dân dễ tiếp cận.

Trong quá trình tiến hành tố tụng, thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp, kiểm soát viên được phân công thường xuyên rà soát phối kết hợp điều tra viên, thẩm phán thực hiện nghiêm túc quyền được TGPL cho các đối tượng thuộc diện TGPL, không để sót lọt trường hợp nào. Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện kịp thời xem xét cấp giấy đăng ký bào chữa cho trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên khi nhận được đề nghị của Trung tâm TGPL đúng thời hạn theo quy định luật TGPL; đã cấp 13 giấy đăng ký bào chữa, bảo vệ cho luật sư cộng tác viên trung tâm và trợ giúp viên theo đề nghị của Trung tâm TGPL.

Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Cao Thanh Sơn nhấn mạnh: “Toàn tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL, quán triệt và triển khai luật TGPL; đề xuất UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng của tỉnh phù hợp với quy định của thông tư liên tịch; tổ chức lớp bồi dưỡng pháp luật liên quan TGPL; phối hợp các ngành biên soạn sổ tay về TGPL và đẩy mạnh công tác tuyên truyền TGPL bằng nhiều hình thức để truyền tải thông tin TGPL cho các đối tượng được TGPL…”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG