Tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

01/12/2020 - 07:15

 - Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đến nay tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội.

A A

Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Tính đến thời điểm này, tỉnh đã triển khai tốt các hoạt động chi trả gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 cho các nhóm đối tượng: hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, gia đình chính sách..., không xảy ra khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh các sáng kiến hỗ trợ gạo cho người dân bằng 30 máy ATM, phát động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hỗ trợ 1 ngày lương...

Để đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, ngày 10-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và người dân về cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định; kịp thời phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để có biện pháp xử lý theo quy định. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tập trung, quán triệt, tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ về nội dung chương trình cho vay theo quy định; niêm yết công khai chính sách cho vay tại các điểm giao dịch xã; chủ động và phối hợp tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho vay trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh. Kịp thời báo cáo và chủ động tham mưu trình Trung ương xem xét bố trí vốn đáp ứng nhằm đảm bảo nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp đã đủ điều kiện. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác truyền thông tới người dân và doanh nghiệp nhằm thực hiện, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Kết quả triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay NHCSXH đã chủ động phối hợp tuyên truyền các văn bản quy định hướng dẫn, niêm yết công khai quy trình nghiệp vụ tại điểm giao dịch xã và trụ sở ngân hàng. Phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội, chính quyền địa phương tuyên truyền rộng rãi đến người dân biết và tiếp cận nguồn vốn. Đặc biệt, để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định NHCSXH đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quán triệt các chủ trương, chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 cho 100% cán bộ tác nghiệp. Đồng thời, liên hệ cung cấp thông tin hướng dẫn quy trình và điều kiện cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho người lao động đến các doanh nghiệp. Đến nay, NHCSXH tỉnh và các huyện đã tiếp cận hơn 500 doanh nghiệp thông tin về các chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động không có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động”.

Để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ, tới đây, NHCSXH tỉnh sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; bố trí nhân lực, nguồn vốn sẵn sáng để giải ngân kịp thời cho khách hàng có nhu cầu. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, cũng như chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Quyết định số 32, để đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.

Theo hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, người sử dụng lao động (gọi là khách hàng) được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện: có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2020 đến 31-12-2020. Có doanh thu quý I-2020 giảm 20% trở lên so quý IV-2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so cùng kỳ năm 2019. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31-12-2019.

Mục đích vay vốn: vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc và mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2020 đến 31-12-2020. Lãi suất cho vay 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn 12%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng. Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng.

 

HẠNH CHÂU