Tiếp tục tinh gọn, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước

12/01/2022 - 10:32

 - Sáng 12-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

A A

Hội nghị tổng kết ngành nội vụ tại điểm cầu tỉnh An Giang

Với phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2021, ngành nội vụ đã khắc phục khó khăn, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã đề ra. Trong đó, đã tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm các chứng chỉ không cần thiết. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số…

Tại An Giang, công tác nội vụ năm 2021 đạt được những kết quả nổi bật. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn, đảm bảo thành công, đúng luật. Sau khi công bố thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú), thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn), thị trấn Vĩnh Bình (huyện Châu Thành), ngành nội vụ thực hiện quy trình chuyển đổi mô hình hoạt động của các ấp thành các khóm tại 3 thị trấn này. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh An Giang đạt 84,67 điểm, xếp hạng 26/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số PAPI xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 3037/QĐ-UBND, ngày 21-12-2021).

Ngành nội vụ An Giang tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập, hợp nhất 13 đơn vị, tổ chức lại 3 đơn vị và giải thể 2 đơn vị. Năm 2021, đã thực hiện tinh giản biên chế cho 75 trường hợp, tổng kinh phí hơn 8,86 tỷ đồng…

NGÔ CHUẨN