Tổng kết quá trình thí điểm Rice Hero Apps và mô hình, quy trình canh tác lúa giảm phát thải

22/09/2023 - 14:05

Ngày 22/9, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang) tổ chức Hội thảo “Tổng kết quá trình thí điểm Rice Hero Apps và mô hình, quy trình canh tác lúa giảm phát thải”.

Đại biểu tham dự Hội thảo “Tổng kết quá trình thí điểm Rice Hero Apps và mô hình, quy trình canh tác lúa giảm phát thải”

Đại biểu thảo luận các vấn đề về phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa

Thảo luận bàn tròn về sử dụng Rice Hero Apps và triển khai mô hình canh tác lúa giảm phát thải

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo bối cảnh phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa và hệ thống MRV; dự án Rice Hero Apps và kết quả thí điểm tại An Giang; kết quả đạt được trong việc đo lường phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa... Đồng thời, tiến hành thảo luận việc sử dụng Rice Hero Apps trong việc thúc đẩy sản xuất lúa giảm phát thải, hướng đến thị trường carbon và các kế hoạch tiếp theo; cơ hội và thách thức trong việc triển khai mô hình canh tác lúa giảm phát thải trên địa bạn tỉnh An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung…

Dự án “Thúc đẩy sản xuất lúa giảm phát thải và đo lường phát thải thông qua ứng dụng Rice Hero tại tỉnh An Giang”, do tổ chức Oxfam tài trợ, nhằm phát triển toàn diện, bền vững ngành sản xuất lúa gạo tại tỉnh An Giang và ĐBSCL thông qua việc thử nghiệm kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và ứng dụng các công cụ đo lường phát thải từ sản xuất lúa.

Tại tỉnh An Giang, Rice Hero Apps được triển khai thí điểm tại 4 huyện: Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú và Thoại Sơn.  

ĐỨC TOÀN