TP. Châu Đốc phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái

13/08/2020 - 17:15

 - Chiều 13-8, UBND TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái đến năm 2025. Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.

A A

Theo đó, TP. Châu Đốc phấn đấu đến năm 2025 lượt khách đến tham quan đạt 4,3 triệu lượt; khách lưu trú chiếm 12% tổng số khách tham quan. Lộ trình thực hiện được chia thành 3 giai đoạn. 

Cụ thể, giai đoạn 2020-2021, thành phố tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đã có và hình thành các sản phẩm mới; quảng bá các sản phẩm du lịch; xúc tiến các hồ sơ liên quan đến Khu du lịch quốc gia Núi Sam; mời gọi đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã phê duyệt. 

Giai đoạn 2022-2023, triển khai thực hiện mô hình du lịch thực tế ảo, bản đồ số, 3D tại các khu, điểm tham quan du lịch. Giai đoạn 2024-2025, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đã hình thành, đẩy mạnh bộ sản phẩm du lịch thông minh… 

Qua đó, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy tài nguyên du lịch, nhất là thế mạnh du lịch tâm linh của thành phố. Đồng thời thu hút đầu tư phát triển du lịch đối với các thành phần kinh tế và các nhà đầu tư, phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững.

THU THẢO