TP. Châu Đốc tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

25/10/2021 - 10:37

 - Ngày 25-10, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) thông báo tạm ngưng hoạt động kể từ 7 giờ, ngày 25-10-2021 để phục vụ công tác điều tra, truy vết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

A A

Trong thời gian tạm ngưng hoạt động, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính sẽ thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh An Giang hoặc dịch vụ bưu chính công ích. Khi hoạt động trở lại sẽ thông báo sau.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Châu Đốc thông báo đến các tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức các phòng, ban và cơ quan ngành dọc làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công biết và tổ chức thực hiện.

T.T