TP Châu Đốc thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 10-8-2021

27/07/2021 - 15:08

 - Chiều 27-7, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã ban hành Thông báo 2911/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Châu Đốc.

A A

Theo đó, TP. Châu Đốc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn đến hết ngày 10-8-2021 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 16); Công văn 694/UBND-KGVX, ngày 14-7-2021 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh An Giang.

Thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kể từ 0 giờ, ngày 28-7-2021, với các nội dung cụ thể, gồm: chỉ cho phép duy trì các hoạt động đối với các lĩnh vực sản xuất, cung ứng lương thực, thực phẩm; dịch vụ y tế; tang lễ; cung ứng năng lượng; tài chính ngân hàng, kho bạc; bưu chính- viễn thông; các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm..); vệ sinh công cộng; quản lý hành chính nhà nước; an ninh, quốc phòng; …

Người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ” và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, trong trường hợp có nhu cầu được cung cấp các hàng hóa thiết yếu, như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men sẽ thực hiện bằng hình thức đăng ký trực tuyến hoặc đường dây nóng thông qua đội ngũ nhân viên vận chuyển cung cấp hàng hóa, dịch vụ của phường, xã.

Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo các chốt trực hoạt động 24/24 giờ, kiểm soát 100% người và phương tiện ra vào, lưu thông trên địa bàn thành phố; tại mỗi chốt trực, phải phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên, người chỉ huy, người phối hợp thực hiện, bố trí đủ lực lực lượng và chia các tổ trực luân phiên.

Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp Công an thành phố và các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố.

Các phòng, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã giảm quy mô hoạt động, chỉ tổ chức và bố trí 1/3 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngày tại đơn vị. Tạm dừng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Chủ tịch UBND các phường, xã nhanh chóng triển khai đến tận các tổ dân phố, tổ an ninh nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng trên cơ sở các tổ dân phố, tổ an ninh nhân dân, hàng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân khi có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm, thuốc men…  

Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra các hẻm, tuyến đường nhỏ trong nội ô, xử lý ngay tình trạng người dân tập trung trước nhà, ngoài hẻm và không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. 

THU THẢO