Trả lời cử tri về lĩnh vực tài nguyên - môi trường

21/11/2023 - 06:09

 - Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Tân đang tồn tại một số bãi rác lớn, đặc biệt là các bãi rác liên huyện, thường xuyên quá tải, ứ đọng rác gây ô nhiêm môi trường tại các khu vực xung quanh và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm, điều chỉnh phù hợp.

Theo UBND tỉnh, qua rà soát, trên địa bàn huyện Phú Tân không còn bãi rác lộ thiên, bãi rác lớn gây ô nhiễm môi trường như cử tri nêu. Toàn huyện chỉ có duy nhất Khu xử lý rác thải tập trung tại xã Phú Thạnh (thu gom và xử lý cho huyện Phú Tân và TX. Tân Châu), được vận hành theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh. Về tiến độ đầu tư ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phú Thạnh (huyện Phú Tân) do UBND huyện Phú Tân được giao làm Chủ đầu tư đến nay, như sau: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân đã ký hợp đồng thi công hệ thống xử lý nước thải với nhà thầu thi công Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng AGICO - Công ty Cổ phần Giải pháp môi trường ARES, dự kiến sẽ hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động tháng 6/2024. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh được giao chủ trì xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và làm Chủ đầu tư dự án nâng cấp hoặc đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh (200 tấn/ngày):

Đối với Bộ tiêu chí kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý chất rắn sinh hoạt với công suất 200 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Phú Thạnh: Đến nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh đã hoàn chỉnh Bộ tiêu chí kêu gọi nhà đầu tư của dự án nhà máy này, đồng thời sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi lựa chọn nhà đầu tư. Đối với việc lập dự án đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh (200 tấn/ngày): Đến nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh (200 tấn/ngày) tại Tờ trình 1937B/TTr-BQLDA, ngày 11/9/2023, dự kiến trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này vào cuối tháng 12/2024.

Trên địa bàn tỉnh không có nhà máy xử lỷ rác thải nông nghiệp (vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng), mà phải thuê xử lý tại tỉnh Kiên Giang, nên khó khăn trong việc thu gom, tập kết phế phẩm và làm tăng chi phí vận chuyển của người dân. Đề nghị tỉnh có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy xử lỷ rác thải nông nghiệp, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thu gom, tập kết và giảm chi phí vận chuyển.

Việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại phải theo quy hoạch được duyệt và phù hợp các quy định pháp luật về đầu tư, đồng thời phải đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và đảm bảo về môi trường. Theo định hướng, tỉnh đã quy hoạch vị trí đầu tư nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Long Xuyên tại xã Bình Hòa (huyện Châu Thành), công suất xử lý 200kg/giờ; phạm vi xử lý gồm: An Giang, TP. Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp và Kiên Giang. Dự án này đã được thông qua Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đang chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án này theo ý kiến của tổ thẩm định.

 Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Mỹ Luông và sớm đưa vào hoạt động nhằm xử lý rác thải hiệu quả, giảm thiểu ô nhiêm môi trường. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn còn tồn tại tình trạng một số người dân thiếu ý thức, có hành vi vứt rác thải xuống sông, kênh, rạch, gây ô nhiêm nguồn nước, đề nghị xử lý nghiêm…

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới được UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư và triển khai từ năm 2019, công suất xử lý 100 tấn/ngày đêm, thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2023. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc, xử lý các vướng mắc liên quan trách nhiệm quản lý nhà nước đều được kịp thời giải quyết cho công ty để đẩy nhanh tiến độ. Công ty đã hoàn thành thẩm định giá xây dựng và thiết bị, lập hồ sơ mời thầu; đăng tải hồ sơ lên mạng đấu thầu quốc gia; đang hoàn chỉnh hồ sơ giấy phép môi trường trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt, dự kiến cuối tháng 10/2023 đơn vị thi công sẽ đưa nhà máy vào hoạt động…

Mỗi ngày rác thải sinh hoạt được thu gom từ 80.008 hộ trên tổng số 85.622 hộ trên địa bàn huyện, đạt tỷ lệ 93,44%. Các hộ còn lại chưa được thu gom, chủ yếu nằm tại các tuyến đường đất, xe không thể thu gom. UBND huyện Chợ Mới chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn các hộ cách xử lý hợp vệ sinh và cho người dân cam kết tự xử lý rác theo đúng quy định; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường và có chế tài phù hợp. 

K.N