Trên 153,2 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo từ quỹ “Vì người nghèo”

23/10/2019 - 09:27

 - 9 tháng của năm 2019, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy ra tiền trên 152 tỷ đồng (tiếp nhận bằng tiền mặt 69,5 tỷ đồng).

A A

Các huyện có mức vận động cao như: Thoại Sơn 17,768 tỷ đồng, Chợ Mới 17,548 tỷ đồng, Châu Thành 16,501 tỷ đồng, Tri Tôn 14,584 tỷ đồng, Phú Tân 13,877 tỷ đồng…. Ngoài ra, tiếp nhận số tiền gần 1,5 tỷ đồng theo Kế hoạch số 27-KH/TU của Tỉnh ủy (từ đóng góp của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).

 Từ số tiền vận động, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã chi trên 153,2 tỷ đồng, cất mới 1.568 căn nhà, sửa chữa 324 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà 188.116 lượt hộ nghèo với số tiền 51,905 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất 82.165 trường hợp với số tiền trên 19,542 tỷ đồng; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ giúp sản xuất 46.296 trường hợp với số tiền trên 6,597 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 15,557 tỷ đồng...

T.V