Tri Tôn chào năm mới 2021

04/01/2021 - 06:35

 - Với lợi thế đất rộng, còn nhiều dư địa để phát huy thế mạnh du lịch (DL) và nông nghiệp, Tri Tôn (An Giang) đặt nhiều mục tiêu phát triển trong năm 2021, tạo đà cho cả giai đoạn 2021-2025.

A A

Tri Tôn phát huy thế mạnh du lịch

Phát huy thế mạnh

Trong bối cảnh hiện nay, nông nghiệp và DL tiếp tục được xác định là 2 lĩnh vực quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đột phá của An Giang. Đối với huyện Tri Tôn, các điều kiện để khai thác tốt tiềm năng, phát huy lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp, DL càng thuận lợi hơn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, kết quả đạt được năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phấn đấu, tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, DL, thương mại, dịch vụ gắn với tổ chức lại sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Từ đó, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025),

Một thuận lợi khác là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và trên địa bàn huyện Tri Tôn tiếp tục được giữ vững ổn định, là điều kiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Trong khi đó, hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Huyện đã và đang xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhằm phát huy thế mạnh nông nghiệp, Tri Tôn tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và mô hình chuỗi liên kết. Đồng thời, đầu tư và mở rộng cả về quy mô, đối tượng, chủng loại giống cây trồng có giá trị cao để sản xuất hàng hóa mang tính đặc trưng, phát huy thế mạnh của địa phương, như: vùng lúa chất lượng cao, cây ăn trái, chuối cấy mô, hình thành vùng chuyên canh màu…

Tri Tôn sẽ tập trung thực hiện tốt việc tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi diện tích canh tác không hiệu quả sang trồng cây màu và cây ăn trái; khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Trước mắt, tập trung hỗ trợ triển khai dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Vĩnh Gia; quy hoạch diện tích trồng cỏ, cây thức ăn cho bò khoảng 3.000ha tại các xã: Lương An Trà, Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, Lạc Quới.

Khai thác du lịch

Ông Cao Quang Liêm cho biết, thời gian tới, huyện tiếp tục khai thác có hiệu quả các hồ hiện có (Soài So, Ô Thum, Soài Chek, Ô Tà Sóc) để phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển DL. Đồng thời, phối hợp các ngành tỉnh triển khai thực hiện 3 hồ chứa nước giai đoạn II (Núi Dài II, Cô Tô, Đắc Lây), hệ thống tưới tiết kiệm nước ở khu vực hồ Soài Chek và Ô Thum theo kế hoạch của tỉnh…

Năm 2021, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 20-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển DL giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh mời gọi đầu tư, khai thác tiềm năng để phát triển khu DL Soài So, hồ Ô Thum, hồ Soài Chek, đồi Tà Pạ, hồ Ô Tà Sóc, Nhà mồ Ba Chúc... Đa dạng hóa các loại hình DL văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, sinh thái, nghỉ dưỡng và tâm linh tín ngưỡng. Đồng thời, tập trung nâng cấp, tu bổ, chỉnh trang, cải tạo cảnh quan các di tích văn hóa - lịch sử, tiếp tục khảo sát các điểm di tích miếu Bà Chúa Xứ - chùa ChiTaMung (xã Cô Tô), chùa Bồng Lai (xã Núi Tô)…

Tri Tôn cũng tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng cửa khẩu phụ Vĩnh Gia; tranh thủ nguồn vốn Trung ương, tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế biên giới, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới. Song song đó, tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển, mở rộng cụm công nghiệp Lương An Trà, hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2.000 cụm công nghiệp Núi Tô, Cô Tô. Đồng thời, tạo quỹ đất để kêu gọi đầu tư, ưu tiên cho lĩnh vực DL, công nghiệp chế biến. Huyện tập trung thực hiện tốt chương trình khuyến công; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, mở rộng sản xuất - kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường.

Cùng với đó, thực hiện chính sách hỗ trợ để khôi phục và phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống, các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ phục vụ DL gắn với thị trường tiêu thụ đang phát triển mạnh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân…

Năm 2021, Tri Tôn huy động mọi nguồn lực để toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99% và tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia 100%; tỷ lệ dân số nông thôn và thành thị được cung cấp nước sạch đạt 86,47%; phấn đấu có thêm Trường THCS Lương An Trà và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tri Tôn đạt chuẩn quốc gia; xã Tân Tuyến đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập thị trấn Cô Tô; phấn đấu đưa thị trấn Tri Tôn trở thành đô thị loại IV. Cùng với đó, nâng thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình lên 48,95 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.446 tỷ đồng; giảm nghèo thêm 3%...

 

NGÔ CHUẨN