Tri Tôn hỗ trợ trên 3.100 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

28/07/2021 - 07:03

 - Đến nay, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) và 15 xã, thị trấn đã tiếp nhận quà và tiền mặt của các nhà hảo tâm, với tổng giá trị trên 2,3 tỷ đồng, gồm: 782 triệu đồng tiền mặt và 3.149 phần quà. Qua đó, kịp thời hỗ trợ quà, khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, các chốt chặn và hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

A A

Trao gạo cho hộ nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ngoài ra, UBMTTQVN huyện Tri Tôn đã tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 303 triệu đồng.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN