Tri Tôn tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

22/09/2021 - 21:46

 - Chiều 22-9, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Trần Minh Giang đã ký Công văn 1067/UBND-VX về tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

A A

Theo đó, huyện Tri Tôn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ với mức độ cao hơn trên địa bàn các xã, thị trấn.

Riêng các địa bàn thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: ấp Tân Bình (xã Tà Đảnh); ấp Tân Lập (xã Tân Tuyến); Tổ an ninh nhân dân số 18 (ấp Vĩnh Hòa), Tổ an ninh nhân dân số 18 (ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia); Tổ an ninh nhân dân số 13, 14, 15 (ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà); Tổ an ninh nhân dân số 4 (ấp Vĩnh An) và Tổ an ninh nhân dân số 11 (ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phước). Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ, ngày 23-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Tri Tôn kiểm tra tài xế từ tỉnh khác vào huyện

Toàn huyện Tri Tôn quyết tâm tiếp tục giữ vững “vùng xanh”, xanh hóa “vùng vàng”, thu hẹp dần “vùng cam” và “vùng đỏ” để sớm đưa huyện về trạng thái bình thường mới. UBND huyện Tri Tôn yêu cầu toàn thể nhân dân trong huyện hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết; dừng việc di chuyển từ vùng đang có dịch, vùng đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến các địa phương khác; hạn chế tối đa việc di chuyển từ huyện này sang huyện khác.

Đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông, truyền hình, kinh doanh thiết bị, dụng cụ học tập tiếp tục hoạt động theo Công văn 789/UBND-KGVX, ngày 29-7-2021 của UBND tỉnh An Giang.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh, chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn 2652/SYT-NVY, ngày 30-8-2021 của Sở Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 về doanh nghiệp hoạt động lại sau giãn cách xã hội. Riêng việc quản lý các công trình xây dựng thực hiện nghiêm theo Công văn 975/UBND-KTN, ngày 9-9-2021 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng.

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn yêu cầu UBND các xã, thị trấn thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ dịch trên địa bàn theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG, làm cơ sở để chủ động có các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp. Báo cáo đánh giá gửi về Phòng Y tế và Văn phòng HĐND-UBND huyện chậm nhất ngày 28-9-2021.

NGÔ CHUẨN