Triển khai bồi thường dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên

23/03/2020 - 07:01

 - Sau khi công bố phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên tiến hành gửi bảng chi tiết khái toán bồi thường cho các hộ dân có đất nằm trong dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên). Trong vòng 20 ngày sau khi nhận phương án bồi thường, người dân có thể ghi ý kiến, nguyện vọng của mình để được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

A A

Triển khai bồi thường dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên Phạm Ngọc Minh giới thiệu phương án bán nền tái định cư Khu tái định cư Vịnh Trà

Khẳng định tính pháp lý của dự án

Tại Nhà văn hóa phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên), Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên vừa tổ chức họp dân công bố phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên.

Tại buổi họp, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên Phạm Ngọc Minh một lần nữa khẳng định, đây là dự án thuộc cơ chế nhà nước thu hồi và giao đất, nhà đầu tư ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ cho tính pháp lý của dự án được quy định tại Khoản 60, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 6-1-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013: đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 mà đã lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trước ngày 1-7-2014, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì UBND cấp tỉnh tổng hợp vào danh mục dự án cần thu hồi đất để trình HĐND tỉnh thông qua trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Đất đai 2013.

Theo đó, dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 2769/UBND-KT, ngày 9-9-2011 (trước ngày 1-7-2014 theo quy định), phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND TP. Long Xuyên, đã được UBND tỉnh tổng hợp vào danh mục dự án cần thu hồi đất, trình HĐND tỉnh thông qua cuối năm 2018 (dự án thuộc mục 7 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh).

Căn cứ tính pháp lý của dự án (thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp UBND TP. Long Xuyên và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thu hồi đất đối với dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên theo văn bản hướng dẫn số 274/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 17-1-2018 của Bộ TN&MT.

Triển khai bồi thường dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên

Người dân nêu ý kiến tại buổi họp

Người dân mong muốn ổn định

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên Phạm Ngọc Minh cho biết, để có cơ sở tính giá bồi thường cho dự án, cơ quan chức năng đã thuê đơn vị độc lập khảo sát lại giá đất bồi thường.

Căn cứ Công văn số 01/HĐTĐGĐ-2020, ngày 7-1-2020 của Hội đồng thẩm định giá đất về thẩm định phương án giá bồi thường để tính tiền bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên, ngày 8-1-2020, Sở TN&MT đã có Tờ trình số 11/TTr-STNMT đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án.

Cùng ngày, UBND tỉnh đã có Quyết định số 47/QĐ-UBND phê duyệt giá đất bồi thường dự án theo đề nghị của Sở TN&MT. “Theo phương án phê duyệt, giá đất bồi thường được tính như sau: đối với đất ở, đất tại vị trí góc tiếp giáp mặt tiền đường Nguyễn Hoàng và Tỉnh lộ 943 là 36,6 triệu đồng/m2; đất ở vị trí 1 đường Nguyễn Hoàng (từ mép nhựa hiện hữu Tỉnh lộ 943 - tim đường Nguyễn Thái Học nối dài) là 30,5 triệu đồng/m2; đất ở vị trí 1 Tỉnh lộ 943 (đoạn Nguyễn Hoàng - cầu Mương Điểm) là 20,377 triệu đồng/m2.

Đối với đất trồng cây lâu năm 2,072 triệu đồng/m2; đất trồng cây hàng năm 1,8 triệu đồng/m2. Đây là giá đất theo quy định thống nhất của tỉnh” - ông Minh thông báo.

Ngày 30-1-2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 336/VPUBND-NC chấp thuận Tờ trình số 34/TTr-STNMT, ngày 20-1-2020 của Sở TNMT về giá bán nền tái định cư Khu tái định cư Vịnh Trà- Long Xuyên.

Theo đó, giá bán các nền tiếp giáp đường Nguyễn Hoàng là 24,4 triệu đồng/mcác nền còn lại (không tiếp giáp đường Nguyễn Hoàng) là 18,3 triệu đồng/m2. Giá bán này dựa trên đề xuất của UBND TP. Long Xuyên, được các sở, ngành thống nhất tại cuộc họp ngày 16-1-2020, do Sở TN&MT tổ chức.

“Qua trao đổi, các ngành dự họp xét thấy giá bán nền tái định cư theo đề xuất của UBND TP. Long Xuyên là phù hợp (thấp hơn giá bồi thường cho các hộ dân và cao hơn giá đất trong Bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh của UBND tỉnh)” - Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Thành thông tin.

Tại buổi họp dân công bố phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên, đa phần người dân cho biết, sẵn sàng bàn giao đất, di chuyển đến nơi ở khác ổn định hơn nếu phương án bồi thường hợp lý.

“Có đất trong khu quy hoạch, nhà cửa không xây, sửa gì được, giờ đã xuống cấp. Khi thực hiện bồi thường và bán nền tái định cư hợp lý, gia đình tôi dọn đi liền” - ông Nguyễn Ngọc Sanh (phường Mỹ Hòa) khẳng định.

Một số hộ dân khác cho rằng, nên tính giá bồi thường Tỉnh lộ 943 bằng hoặc cao hơn đường Nguyễn Hoàng. “Tỉnh lộ 943 là tuyến đường chính lâu nay, còn Nguyễn Hoàng mới mở sau này, tính giá bồi thường Tỉnh lộ 943 thấp hơn Nguyễn Hoàng là không hợp lý” - ông Đỗ Văn Nhanh so sánh.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên Phạm Ngọc Minh cho biết, cùng với niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đơn vị sẽ gửi bảng khái toán chi tiết cho từng hộ dân. “Trong vòng 20 ngày sau khi niêm yết, người dân nếu có ý kiến sẽ được ghi nhận, các ngành chức năng sẽ mời từng hộ lên đối thoại” - ông Minh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HOÀNG XUÂN