Triển khai công tác Tư pháp tỉnh An Giang năm 2021

15/01/2021 - 14:56

 - Ngày 15-1, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025.

A A

Quang cảnh hội nghị

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Cao Thanh Sơn trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 2 cá nhân

Ký kết giao ước thi đua giữa Ban Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang với Phòng Tư pháp 11 huyện, thị xã, thành phố

Năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tập trung xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng... Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả và cải cách hành chính.

Dịp này, Bộ Tư pháp tặng  kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 2 cá nhân đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành tư pháp Việt Nam.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU