Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

22/07/2020 - 15:38

Ngày 22-7, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên toàn thể diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam năm 2020, triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tấm nhìn đến năm 2045.

A A

Đại biểu dự hội nghị đầu cầu An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng và Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Minh Hùng chủ trì đầu cầu An Giang.

Diễn đàn nhằm kịp thời triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Là cơ hội để tháo gỡ khó khăn, trao đổi đề xuất những vấn đề lớn, để phát triển các dự án năng lượng; làm rõ các kinh nghiệm quốc tế về mô hình cơ chế chính sách và giải pháp công nghệ đột phá trong phát triển năng lượng. Đánh giá sự phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương, địa phương; mối quan hệ hữu cơ tác động đến các đối tượng chịu tác động của chính sách từ nhà nước, doanh nghiệp, người dân đến các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong quá trình phát triển năng lượng đất nước. Từ đó đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển năng lượng.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU