Triển khai Nghị quyết HĐND huyện Châu Thành về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

28/01/2022 - 16:34

 - Sáng 28-1, UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và ký kết giao ước thi đua giữa UBND các xã, thị trấn với UBND huyện.

A A

Lãnh đạo các địa phương ký kết giao ước thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Phòng Nội vụ huyện Châu Thành đón nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh  An Giang cho các tập thể đạt thảnh tích xuất sắc

Tặng bằng khen UBND huyện  Châu Thành cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Năm 2022, huyện Châu Thành sẽ tập trung kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt gắn với thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của nghị quyết năm 2022, tạo đà thuận lợi cho những năm tiếp theo. Trong đó, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao mức tăng trưởng trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, sắp xếp lại trật tự các chợ trên địa bàn huyện; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Tin, ảnh: L.H