Triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

06/12/2019 - 16:26

 - Chiều 6-12, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 27-8-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 2-8-2019 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

A A

Triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Thái Minh Hiển đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của cấp mình; thực hiện quy trình nhân sự chặt chẽ, dân chủ, không qua loa; đảm bảo cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ theo độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc và tỷ lệ đổi mới cấp ủy.

Đối với những đơn vị đặc thù, có thể linh động, nhưng vẫn phải chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Khi có vướng mắc phát sinh, cần báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Tin, ảnh: G.K