Trường Chính trị Tôn Đức Thắng bế giảng 3 lớp Trung cấp Lý luận chính trị

01/12/2023 - 15:53

 - Ngày 1/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 185 học viên 3 lớp Trung cấp Lý luận chính trị, gồm: A92 (hệ tập trung); B166, B167 (hệ không tập trung). TS Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã đến dự.

Trao bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị cho học viên các lớp

Khen thưởng học viên 3 lớp có thành tích học giỏi, rèn luyện tốt

Cụ thể, đối với lớp Trung cấp Lý luận chính trị A92 (hệ tập trung) có 9 học viên đạt loại giỏi (tỷ lệ 19,57%); 35 học viên khá (tỷ lệ 76,09%); 1 học viên trung bình (tỷ lệ 2,17%); 1 học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp (2,17%)…  

Về lớp Trung cấp Lý luận chính trị B166 (hệ không tập trung) có 2 học viên đạt loại giỏi (tỷ lệ 2,73%); 60 học viên khá (tỷ lệ 82,2%); 10 học viên trung bình (tỷ lệ 1,37%);!1 học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp (1,37%)…

Riêng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B167 (hệ không tập trung có 4 học viên đạt loại giỏi (tỷ lệ 5,8%); 56 học viên khá (tỷ lệ 81,2%); 8 học viên trung bình (tỷ lệ 11,6%); 1 học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp (1,4%)…

HỮU HUYNH