Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

02/10/2023 - 08:58

 - Sáng 2/10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã

Trao quyết định phân công ban cán sự lớp

Trong thời gian 5 ngày, 83 học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã sẽ nghiên cứu các chuyên đề (do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng biên soạn): Sự cần thiết và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Vai trò, trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phong cách làm việc, kỹ năng ủy quyền, kỹ năng công tác Đảng, kỹ năng quản lý Nhà nước về kinh tế, ngân sách… và kiểm soát quá trình thực hiện quyền lực của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Học viên sẽ viết bài thu hoạch cuối khóa.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH