Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị B167 năm 2022

01/11/2022 - 14:10

 - Sáng 1/11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị B167 năm 2022, hệ không tập trung.

Quang cảnh lễ khai giảng

ThS Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định Ban Cán sự lâm thời lớp B167

Lớp trung cấp lý luận chính trị B167 có 79 học viên. Tham gia khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; tình hình, nhiệm vụ của tỉnh An Giang...

PHƯƠNG LAN