Trường Đại học An Giang hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng

03/08/2020 - 07:31

 - Sáng nay 3-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học An Giang (ĐHAG) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020, đạt được nhiều thành quả quan trọng, có 14/24 chỉ tiêu đạt và vượt. Chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng ngày càng được khẳng định; tỷ lệ và quy mô tuyển sinh duy trì ở mức cao với sự đa dạng ngành nghề và trình độ đào tạo.

A A

Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Trường ĐHAG là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy An Giang, Trường ĐHAG là thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là điều kiện thuận lợi để nhà trường tận dụng lợi thế của một trường mạnh trong khu vực, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, không chỉ cho An Giang mà cho toàn khu vực ĐBSCL, cả nước và hợp tác quốc tế.

PGS.TS Võ Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học An Giang, cho biết, quy mô tuyển sinh, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ tuyển sinh hàng năm được duy trì ở mức cao theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, trình độ, loại hình đào tạo (63 chương trình đào tạo). Bình quân tỷ lệ tuyển sinh và nhập học hàng năm đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học đạt 99,44%.

Phát triển mới 29 chương trình đào tạo ở các trình độ; rà soát, cải tiến phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ; tiến hành thiết kế lại toàn bộ các chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO (hình thành, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành); tổ chức thẩm định ngoài toàn bộ chương trình đào tạo hình thức giáo dục chính quy; thí điểm giảng dạy 26 học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Trường đã đào tạo được 11.603 sinh viên và học viên ở các trình độ; đào tạo và liên kết đào tạo 1.002 học viên trình độ thạc sĩ; bồi dưỡng và cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho 10.161 giáo viên mầm non và phổ thông khu vực ĐBSCL.

Hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của nhà trường, gắn kết với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, khu vực ĐBSCL và cả nước. Trường thực hiện 247 đề tài/dự án, trong đó có 5 đề tài cấp bộ, tỉnh, 155 đề tài cấp trường và cơ sở, 28 đề tài cấp đơn vị và 59 đề tài của sinh viên.

Các đề tài được chuyển giao và ứng dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, cũng như phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập. Trường đã công bố 1.362 bài báo khoa học (210 bài báo quốc tế), trong đó có 71 bài báo thuộc hệ thống SCI, ISI và cơ sở dữ liệu SCOPUS; xuất bản 26 sách, giáo trình; 100 tài liệu giảng dạy.

Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU (AGU International Journal of Sciences), xuất bản 10 kỳ/năm (trong đó có 4 kỳ xuất bản bằng tiếng Anh theo chuẩn học thuật quốc tế). Năm 2017, tạp chí đã được đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học ở 12 lĩnh vực Hội đồng ngành, liên ngành.

Trường đã mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước với nhiều chương trình hợp tác trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Triển khai 43 đề tài/dự án quốc tế, tổ chức 83 hội thảo và hội nghị quốc tế. Nhiều giảng viên và sinh viên của trường đã tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác quốc tế.

Trường tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần công chức, viên chức, người lao động. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện thường xuyên với quyết tâm chính trị cao. Ban Chấp hành Đảng bộ trường có 11 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí, với 30 chi bộ trực thuộc và 553 đảng viên, trong đó 139 đảng viên là sinh viên; 414 đồng chí là công chức, viên chức. Công tác tổ chức và phát triển đội ngũ được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Thành lập mới một số đơn vị thuộc và trực thuộc để thực hiện mục tiêu phát triển của nhà trường.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn, điều động, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cho công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu quản lý, chuyên môn. Số lượng cán bộ quản lý và giảng viên có trình độ sau đại học là 433/479 người, chiếm tỷ lệ 90,4%, trong đó có 68 tiến sĩ người; 133 viên chức đang học sau đại học trong và ngoài nước.

PGS.TS Võ Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học An Giang, cho biết, nhiệm kỳ mới, Trường ĐHAG tiếp tục định hướng phát triển trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín. Đảm bảo quy mô tuyển sinh đại học và sau đại học hàng năm đạt tối thiểu 90% chỉ tiêu được phê duyệt; quy mô đào tạo đạt tối thiểu 10.000 sinh viên và học viên. 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động. Phát triển mới 2 chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; 10 chương trình đào tạo trình độ đại học; 9 chương trình đào tạo trình độ sau đại học. Hoàn thiện hệ thống giảng dạy trực tuyến, 100% môn học có giáo trình, tài liệu giảng dạy và nguồn học liệu theo quy định. 100% học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm được công nhận tốt nghiệp phổ thông; ít nhất 90% học sinh lớp 12 vào đại học; ít nhất 95% học sinh lớp 9 đậu vào các trường THPT.

Triển khai 10 đề tài/dự án quốc tế; 15 đề tài/dự án cấp nhà nước, bộ, tỉnh; 75 đề tài/dự án cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 200 đề tài/dự án cấp trường/cơ sở; 250 đề tài/dự án của sinh viên; 350 bài báo quốc tế và 2.150 bài báo trong nước. Thành lập 12 nhóm nghiên cứu uy tín gắn với hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, tập trung trên các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh An Giang và khu vực (nông nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu, du lịch, công nghệ thông tin, đào tạo giáo viên). Hợp tác và trao đổi các chương trình học thuật với 5 viện, trường quốc tế trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng…

HỮU HUYNH