Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn

04/10/2020 - 20:25

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả tốt nghiệp THPT 2020.

A A

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2020 ở các ngành như sau:


Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2020

Năm nay Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển tại cơ sở TP.HCM các ngành chương trình đại trà là 17 điểm; các ngành ĐH chất lượng cao và chương trình liên kết là 16. Tại Phân hiệu Quảng Ngãi nhận hồ sơ xét tuyển từ 15.

Năm 2019, điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từ 16 đến 21,5 điểm. Ngành Bảo hộ Lao động có điểm chuẩn cao nhất, kế đến là ngành Kinh doanh quốc tế. Nhiều ngành có điểm chuẩn ở mức 17- 18.

Theo LÊ HUYỀN (VietnamNet)