Từ ngày 1-3, trên 1,7 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ quay lại trường học

24/02/2021 - 13:30

Ngày 24-2, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản khẩn thông báo về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên quay lại trường học tập từ ngày 1-3.

A A

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh ngày 23/2 về công tác chuẩn bị cho học sinh quay lại trường, UBND Thành phố đã chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố quay lại trường để học tập từ ngày 1/3.

Trên 1,7 triệu học sinh thành phố sẽ quay trở lại trường từ ngày 1/3.

Bên cạnh đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện hỗ trợ ngành giáo dục đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình chuẩn bị của các cơ sở giáo dục cũng như tình hình học sinh quay lại trường.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên trở về từ vùng có dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo với cơ sở y tế địa phương để được theo dõi, kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố. Các cá nhân cố tình khai báo không trung thực hoặc không tuân thủ việc cách ly y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở giáo dục triển khai hoạt động khai báo y tế trực tuyến hàng ngày cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên và nhân viên của nhà trường...

Theo ĐAN PHƯƠNG (Báo Tin Tức)