Từ ngày 12-7, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Chợ Mới tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ

13/07/2021 - 09:43

 - Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới thông báo: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Chợ Mới sẽ tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân kể từ ngày 12-7-2021 cho đến khi có thông báo mới.

A A

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Chợ Mới

Các yêu cầu về thủ tục hành chính sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc dịch vụ bưu chính công ích để nhận và trả kết quả tại nhà.

Trong trường hợp đặc biệt, cấp bách hoặc thực sự cần thiết về thủ tục có liên quan đến lĩnh vực khám, chữa bệnh của người dân mà không thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến thì liên hệ qua số điện thoại: 02963.610089 - 0916.636393 hoặc gửi hồ sơ đến Bưu điện huyện Chợ Mới để được xem xét hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

H.C