Tuyên truyền phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi

28/05/2019 - 07:45

 - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa đề nghị cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức rõ về bệnh dịch tả heo Châu Phi; hiểu biết tính chất, mức độ nguy hiểm, tác hại của bệnh dịch đối với hoạt động sản xuất và sức khỏe con người.

A A

Quá trình tuyên truyền không thổi phồng, làm nóng sự việc, gây hoang mang dẫn đến hành vi tẩy chay thịt heo, làm thiệt hại trong kinh doanh của người dân, ảnh hưởng kinh tế chăn nuôi địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền miệng; vận động cán bộ, đảng viên, người lao động báo tin đến cơ quan chức năng tình hình heo bệnh tại địa phương nơi cư trú (nếu có), kịp thời tố giác hành vi che giấu dịch bệnh, giết mổ, bán heo nhiễm bệnh, vứt heo bệnh, chết ra môi trường...

GIA KHÁNH