TX. Tân Châu: Đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân

16/04/2021 - 04:32

 - Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu (An Giang) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới mà đứng đầu là Ban Thường vụ Thị ủy khẩn trương tổ chức hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân đối với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

A A

Từ những vấn đề phản ánh

Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã tổ chức được 2 hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân đối với người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền. Cụ thể, lần thứ 1 tổ chức tại xã Phú Lộc ngày 8-1-2021, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân 3 xã: Vĩnh Xương, Phú Lộc và Tân Thạnh. Lần thứ 2 tổ chức tại xã Châu Phong ngày 26-3-2021 để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân các xã: Châu Phong, Lê Chánh, Phú Vĩnh. Các buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy Đảng, UBND TX. Tân Châu diễn ra trong không khí cởi mở, chân tình và cầu thị. Tại đây, những vấn đề liên quan đến quốc kế, dân sinh được nhân dân trình bày trực tiếp đến bộ máy công quyền và người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái gợi ý cho nhân dân phát biểu tại buổi tiếp xúc

Cụ thể ở lần đối thoại thứ nhất, nhân dân 3 xã: Vĩnh Xương, Phú Lộc, Tân Thạnh đã phát biểu 23 ý kiến với 38 nội dung. Lần thứ 2 có 25 ý kiến liên quan đến 7 nhóm vấn đề, như: tập trung nâng cấp, mở rộng, xây mới đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để giúp việc vận chuyển hàng hóa nông sản thuận lợi; xem xét, khép kín vùng sản xuất Bắc và Nam Vĩnh An để tạo điều kiện nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự khu vực nông thôn cùng các vấn đề liên quan đến điện, nước và nhiều vấn đề khác liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân… “Phần lớn những ý kiến, đề đạt của chúng tôi được lãnh đạo thị xã, các cơ quan, đơn vị quan tâm, giải quyết. Tôi thấy các cuộc gặp gỡ, đối thoại như thế này rất bổ ích…” - ông Trần Văn Nhỏ (xã Châu Phong, TX. Tân Châu) chia sẻ.

Đến tập trung giải quyết

Tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, được Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu thực hiện theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Quy định này nêu rõ, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Việc tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của dân phải được tổ chức trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền, trong đó trình tự, thủ tục phải đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Thực tế ở 2 cuộc đối thoại vừa qua của người đứng đầu cấp ủy Đảng, UBND TX. Tân Châu đối với nhân dân ở 6 xã cho thấy, diễn đàn này đã thực sự trở thành cầu nối rất quan trọng giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy Đảng và điều hành của UBND thị xã sát với đời sống của nhân dân. Việc trao đổi thông tin 2 chiều giúp mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân gần gũi, cởi mở hơn; đồng thời thể hiện sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông với những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nhân dân; thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQVN với nhân dân.

Các buổi đối thoại đã giải quyết cơ bản, kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân trên địa bàn, đây là tiền đề quan trọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tránh được tình trạng khiếu kiện đông người do bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Có tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân trên tinh thần cầu thị, thấu hiểu thì mới tạo được sự đồng thuận của nhân dân, qua đó chính quyền địa phương sẽ lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đưa Tân Châu sớm trở thành thành phố.

Sau 2 lần đối thoại, đã có 48 ý kiến phản ánh của nhân dân đến bộ máy công quyền, vì vậy người đứng đầu cấp ủy Đảng, UBND TX. Tân Châu cần theo dõi, chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh hơn nữa việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Có như vậy mới nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, tạo được sự thống nhất giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, vận động quần chúng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện.

MINH HIỂN