UBMTTQVN huyện Thoại Sơn: Cầu nối giữa chính quyền và nhân dân

24/04/2019 - 07:41

 - Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã góp phần không nhỏ cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQVN huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2014-2019 đã đề ra. Khép lại chặng đường 5 năm, nhiều dấu ấn trong quá trình hoạt động đã được in sâu trong mỗi công trình, phần việc thực hiện.

A A

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chăm lo những mảnh đời “yếu thế”

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Đinh Văn Hiền nhấn mạnh: “Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo và định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai hiệu quả. Từ đó, khẳng định vai trò trung tâm đại đoàn kết trong việc kết nối Đảng, chính quyền với nhân dân. Nổi bật nhiệm kỳ 2014-2019 là công tác tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Điển hình là công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội. Nhiệm kỳ 2014-2019, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương đã đạt được kết quả cao. Toàn huyện đã vận động (tiền và hiện vật) hơn 96 tỷ đồng, đạt 274,66%, (tăng hơn 2 lần so nhiệm kỳ trước). Qua đó, đã chi hơn 92 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tổ chức thực hiện hàng năm. Mặt trận các cấp trong huyện đã đăng ký thực hiện, duy trì và nâng chất tổng số 110 mô hình hiệu quả, thiết thực như: ấp tự quản bảo vệ môi trường, hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp, Hội Mái ấm tình thương, Mượn vốn nuôi bò, Bếp ăn tình thương, Heo đất tiết kiệm, Đội thiện nguyện xây dựng cầu và xây dựng nhà, Cổng rào an ninh trật tự... Ngoài ra, mặt trận các cấp còn thành lập các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ như: hát với nhau, đờn ca tài tử, cờ tướng, bóng đá, bóng chuyền, dưỡng sinh, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, dòng họ hiếu học nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người dân và nâng cao chất lượng cuộc vận động. Toàn huyện hiện có 76/76 ấp đạt chuẩn văn hóa, 39.689 hộ/41.336 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 95,99%).

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hệ thống mặt trận phối hợp vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tiền và hiện vật. Qua đó, xây dựng được 47 cây cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí 15,867 tỷ đồng. Trong đó công ty, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 6,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn  9 tỷ đồng và ngân sách huyện hỗ trợ 292 triệu đồng. Ngoài ra, mặt trận các cấp còn tích cực vận động nhân dân hiến đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học, nghĩa trang nhân dân, cơ sở dưỡng lão, làm đường… UBMTTQVN huyện Thoại Sơn còn phối hợp tốt với Đài Truyền thanh thực hiện thành công chương trình “Mỗi tháng một người nghèo được giúp đỡ”. Qua 5 năm đi vào hoạt động, đã vận động hỗ trợ 36 trường hợp, với tổng số tiền 675 triệu đồng. Điểm sáng của mô hình là tạo nên niềm tin ở các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bởi, mỗi hoàn cảnh cần sự “tiếp sức” luôn được xác minh, phản ánh chân thực. Việc trao tiền hỗ trợ diễn ra minh bạch dưới sự chứng kiến của nhiều người, đặc biệt là những người đã chung tay làm nên “thương hiệu” cho mô hình “Mỗi tháng một người nghèo được giúp đỡ”.

“Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQVN huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động của mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở, lấy địa bàn dân cư triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cụ thể: tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững và nâng chất xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra; duy trì, nâng chất các mô hình tiêu biểu, hiệu quả thiết thực trong các cuộc vận động gắn với vận động quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội từ 45 tỷ đồng trở lên” - ông Đinh Văn Hiền cho biết.

PHƯƠNG LAN