Việc đề xuất điều động cô Lâm Kim Cúc được thực hiện đúng quy định

04/09/2020 - 19:02

 - Sau khi nhận được khiếu nại của cô Lâm Kim Cúc, giáo viên dạy Tiếng Anh, Trường THCS Quản Cơ Thành (Bình Hòa, Châu Thành, An Giang) về quy trình chọn giáo viên để đề xuất điều động và cho rằng nhà trường thực hiện chưa đúng theo Công văn số 581/UBND-PNV, ngày 19-8-2020 của UBND huyện Châu Thành về việc điều động, biệt phái giáo viên dôi dư cục bộ để chuẩn bị năm học mới 2020-2021, UBND huyện Châu Thành đã có văn bản chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Quản Cơ Thành xem xét, giải quyết và báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện).

A A

Ngày 1-9-2020, Hiệu trưởng Trường THCS Quản Cơ Thành đã báo cáo như sau: Hội đồng Trường THCS Quản Cơ Thành thực hiện quy trình chọn cử giáo viên điều động đúng theo Công văn số 581/UBND-PNV, ngày 19-8-2020 của UBND huyện Châu Thành về việc điều động, biệt phái giáo viên dôi dư cục bộ để chuẩn bị năm học mới 2020-2021.

Trường đã tiến hình họp hội đồng trường để thực hiện quy trình đề xuất điều động 1 giáo viên Tiếng Anh và 1 giáo viên Tin học về Trường THCS Cần Đăng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT và Phòng Nội vụ huyện, bởi trường dư giáo viên ở 2 môn này. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng trường có phân tích đặc thù bộ môn TiếngAnh phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị; phân tích điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng trường hợp giáo viên. Sau đó, có 11/11 thành viên bỏ phiếu kín chọn cô Lâm Kim Cúc.

Khi thông báo kết quả bình chọn, cô Cúc có nguyện vọng xin ở lại với rất nhiều lý do và có trình hồ sơ bệnh án. Hội đồng có tiến hành họp lại xem xét và rà soát bệnh của cô Cúc không nằm trong danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của ngành y tế, nên thống nhất giữ nguyên danh sách gửi về UBND huyện (thông qua Phòng GD&ĐT).

H.L