Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

09/01/2020 - 05:07

 - “Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh cần phát huy thành tích đạt được, thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của KSND năm 2020 và chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị đề ra. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả" và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" - Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến yêu cầu.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng và lãnh đạo VKSND tối cao trao cờ thi đua  ngành cho các đơn vị dẫn đầu

Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đề nghị tập thể lãnh đạo tổ chức triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ… Lãnh đạo VKSND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành KSND.

Theo Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trần Văn Thìn, năm 2019, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng nhiều so cùng kỳ; mức độ phạm tội nghiêm trọng hơn, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, ngành kiểm sát An Giang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Song song đó, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Kết quả, cơ quan chức năng đã khởi tố 1.445 vụ, 1.002 bị can, tăng 481 vụ, tăng 102 bị can so năm trước. Tội phạm tăng nhiều ở nhóm tội về trật tự xã hội (24,5% số vụ), nhóm tội về kinh tế, sở hữu (71,6% số vụ). Cụ thể, đã khởi tố 136 vụ, 170 bị can về các tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”, so năm 2018 tăng 13 vụ, giảm 35 bị can. Mới khởi tố 309 vụ, 359 bị can về các tội: “Giết người, cố ý gây thương tích, hành hạ người khác, chiếm đoạt người dưới 16 tuổi... ”. Bên cạnh đó, trách nhiệm trong thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, chất lượng các hoạt động kiểm sát điều tra, truy tố tiếp tục được nâng lên; kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là giải quyết tin báo quá hạn 4 tin, so năm 2018 giảm 23 tin; tỷ lệ giải quyết tin báo đạt tỷ lệ 94,08%, cao hơn so cùng kỳ 0,31%, đạt và vượt chỉ tiêu của ngành giao; tỷ lệ giải quyết án cơ quan điều tra đạt 90,6%, đạt chỉ tiêu của đơn vị đề ra… Phối hợp tổ chức 54 phiên tòa rút kinh nghiệm (sơ thẩm 47 phiên tòa, phúc thẩm 7 phiên tòa; trong đó có 3 phiên tòa rút kinh nghiệm cụm).

Ngành kiểm sát An Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tự thanh tra, kiểm tra, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành; triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tích cực phối hợp các ngành hữu quan tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị cơ quan thẩm quyền hướng dẫn thi hành các đạo luật về tư pháp. Tiếp tục duy trì, nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, quản lý nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành...     

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG